Как да си открием частна занималня?

частна занималняПочасовото обучение в извънучилищно време се превръща във все по-често търсена услуга, улесняваща родителите с училищната подготовката на техните деца.

Частна занималня – формата, под която бихте могли да предоставите почасово обучение на деца и то с лека по своя характер процедура по регистрация.

 

Стъпки по регистрация на частна занималня:

  • Регистрация на фирма ЕООД/ООД, от чието име да извършвате дейността си;
  • Избор на подходящо помещение

Избраното от Вас помещение следва да отговаря на изискванията за обект с обществено предназначение – поддържане на добри санитарно-хигиенни условия.

  • Регистрация към Регионална здравна инспекция (РЗИ) на занималнята като обект с обществено предназначение

Органите на РЗИ извършват проверка на място и вписват занималнята в поддържания от инспекцията регистър.

  • Регистрация на работно време към общината, на чиято територия се намира занималнята.

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас:

  1. Цялостна регистрация на фирмата Ви ЕООД/ООД;
  2. Регистрация към РЗИ;
  3. Регистрация на работно време към общината.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top