Регистрация на детски център

Регистрация на детски център lead consult

Почасовата грижа за деца в предучилищна възраст се превърна в търсена услуга от родителите в последните няколко години.

Детските градини и ясли са обществени заведения за предучилищно отглеждане и възпитание, както и за предучилищно образование на деца. 

Системата от детски центрове е предназначена както за първоначална социализация на децата, обучението им на навици за общуване с връстници, така и за масово, общодостъпно решение на заетостта на техните родители (поради което работното време на детските градини в повечето случаи съвпада с обичайното работно време на повечето професии: от 8 до 18 астрономични часа, 5 работни дни в календарна седмица).

В системата на детските центрове се осъществява също и минималната подготовка на децата за обучение в училище – на ниво първични навици за самообслужване и подготовка за успешно училищно обучение (специална и психологична).

По-голямата част от родителите разчитат на тези предучилищни заведения, за да могат да съвместят работният си живот с отглеждането на деца.

Детският център е формата, под която можете да предоставите сходни по своя характер услуги за гледане на деца, но ще избегнете тежките процедури по лцензиране и регистрация на частните детски градини и ясли.

Какво е необходимо за регистрация на Детски център?

Регистрация на търговско дружество, от името на което Детския център ще извършва своята дейност;

➧ Необходими документи, удостоверяващи здравния и трудов статус на персонала, трудова медицина;

➧ Съобразяване на помещението и материалната база с изискванията на РЗИ

➧ В зависимост от това дали ще се предлага храна и формата, под която ще се предлага, необходимо е издаване на разрешително от Агенция по безопасност на храните;

➧ Регистрация на работното време на Детския център в съответната община.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top