Как да си открием частен детски център?

Почасовата грижа за деца в предучилищна възраст се превърна в търсена услуга от родителите в последните няколко години. Детският център е формата, под която можете да предоставите сходни по своя характер услуги за гледане на деца, но ще избегнете тежките процедури по лицензиране и регистрация на частните детски градини и ясли.

Какво е необходимо за регистрацията на Детски център?

  1. Регистрация на търговско дружество, от името на което Детския център ще извършва своята дейност;
  2. Необходими документи, удостоверяващи здравния и трудов статус на персонала, трудова медицина;
  3. Съобразяване на помещението и материалната база с изискванията на РЗИ
  4. В зависимост от това дали ще се предлага храна и формата, под която ще се предлага, необходимо е издаване на разрешително от Агенция по безопасност на храните;
  5. Регистрация на работното време на Детския център в съответната община.
Scroll to Top