Регистрация на книжарница?

регистрация на книжарница lead consultПроцедура по регистрация на книжарница:

Отварянето на магазин за продажба на канцеларски материали, учебни помагала, книги и други четива, както и приемане на поръчки за изготвяне на различни табла, е съпътстван с няколко основни етапа на регистрация:

 1. Избор на помещение и оборудванеобособена складова и търговска част. Препоръчително е складът да бъде разположен в задната част на помещението, така че да не пречи на потока от клиенти, както и да бъде удобно зареждането на стоката.
 2. Регистрация на фирма ЕООД/ООД
 3. Регистрация на работно време на обекта към съответната община/ Регистрация на онлайн магазин

Ако имате намерения да се занимавате предимно с търговията на книги, списания, учебници и помагала, много по-добра инвестиция би било регистрацията на онлайн магазин. По този начин не само ще спестите време и разходи за избор на помещение и впоследствие оборудване на последното, но ще имате и възможността да предлагате стоката си на по-обширен кръг от хора.

Регистрация на онлайн книжарница:

При регистрация на магазин за електронна търговия изключително важно е да се съобразите със законите изисквания, които трябва да присъстват в общите условия за използване на сайта, сред които:

 • Да предоставите на видно място информация за Вас и вашата дейност, адрес, на който ще бъде упражнявана тя, данни за кореспонденция, информация за органа, който ще осъществява контрол върху дейността ви, основна характеристика и крайни цени на стоките, подробно описание за доставката им и начина на плащане.
 • Условията, при които ще осъществявате онлайн търговията, трябва да бъдат описани в отделен документ.
 • Режим на съхранение на личните данни- регистрация към Комисията за защита на личните данни.
 • Договор за покупка от онлайн магазин

Какво се изисква от Вас:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита.
 2. Да предоставите всички документи и информация, които са необходими в процеса на регистрация.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас?

 1. Извършване на всички действия по регистрация на фирмата до официалното й вписване в Търговския регистър
 2. Подготовка и подаване на документите за регистрация на търговския обект към общината
 3. Регистрация към Комисията за защита на личните данни (при регистрация на онлайн магазин)
 4. Бихме могли да Ви предоставим счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top