Откриване на наргиле бар?

откриване на наргиле бар

Откриване на наргиле бар

Заведенията от типа на наргиле баровете набират все по-голяма популярност, а с това нараства и интересът към откриването на подобен тип обекти.

Процедурата по регистрация на наргиле бар включва няколко последователни етапа, а именно:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД

2. Избор на подходящо помещение

При избора на помещение, в което да упражнявате Вашата дейност, е от голямо значение да обърнете внимание на неговия статут – той следва да бъде бар, търговки обект, ресторант или друг подобен на изброените.

3. Регистрация към БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

За да покриете изискванията на Агенцията по храните за откриване на наргиле бар, трябва да разполагате със специално изработена за Вашия обект система за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики, както и НАССР система.

4. Регистрация на работно време към общината, на чиято територия се намира обектът;

5. Регистрация към Общинско предприятие “Туризъм“ – регистрация на броя седящи места във Вашия обект;

6. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция “Митници“.

Всеки един от изброените етапи включва в себе си подготовка на определен набор от документи и подаването им към съответните инстанции.

Екипът на Lead Consult LTD е готов да Ви съдейства с изготвянето и подаването на всички документи за всеки един от етапите в процедурата до окончателното й завършване, а именно откриването на законно действащ наргиле бар, отговарящ на всички изисквания за такъв тип обект.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top