Как да регистрирам специализиран магазин за дегустация и продажба на вино (винарна изба)?

        Опродажба на вино lead consultткриването на специализиран магазин за дегустация и продажба на вино е различна дейност от тази по регистрация на винарна изба за производството на вино.

 

  1. Регистрация на търговско дружество, от името на което ще се извършва дейността;
  2. Необходими документи, удостоверяващи здравния и трудов статус на персонала;
  3. Договор за наем или документ за собственост на помещението;
  4. Смяна на предназначение на помещението, ако е необходимо;
  5. Регистрация на фискално устройство;
  6. Разрешение за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;
  7. Внедряване на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури;
  8. Регистрация към Агенцията по безопасност на храните;
  9. Регистрация на работното време към съответната община.

          Процедурата по откриване и регистрация на специализиран магазин за дегустация и продажба на вино (винарна изба) е сравнително лека процедура, която изисква съобразяване на всички изисквания на контролните органи. За по-бързото преминаване през цялата процедура и започване на търговска дейност на обекта е важно необходимите документи да се подават в определена последователност.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top