Как да открия козметичен салон?

откриване на козметичен салон Lead consultЖелаете да отворите свое собствено студио за красота?

Ето и кои са стъпките, които трябва да следвате, за да направите това:

1. Изберете формата, под която козметичният салон ще развива своята търговска дейност.

В това се включва дали тази дейност ще се осъществява от името на търговско дружество (ЕООД/ООД) или от името на физическо лице.

2. Изберете подходящо помещение, построено или пригодено за тази цел

Повече за конкретните изисквания към помещението за козметичен салон може да откриете тук:

3. Регистрация на работно време на козметичен салон към общината, на чиято територия се намира

Тази регистрация изисква предоставянето на набор от документи, доказващи статута на помещението, регистрацията на касов апарат и други.

4. Регистрация на салона като обект с обществено предназначение към Регионалната здравна инспекция (РЗИ)

Това е институцията, която отговаря за осъществяване на контрол върху използваните от Вас продукти.

Важно е всеки продукт да бъде етикетиран на български език, като е посочено – производител/вносител, основен състав, годност, начин на употреба.

За продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разопаковане, е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта или поне тази информация да се запише върху опаковката на продукта.

Всеки един документ, доказващ получаване на разрешение за търговия на продукта на българския пазар, ще бъде от полза. Ако Вашият доставчик разполага с подобни документи, е добре да поискате копие, което да представите на надлежните органи при евентуална проверка.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД
2. Изготвяне и входиране на документите за регистрация на работно време към общината. Получаване на Удостоверението за работно време
3. Подаване на уведомление заедно с необходимите документи към РЗИ
4. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top