Как да отворя химическо чистене?

Как да отворя химическо чистене?Какво е  Химическо чистене?

Всяка промишлена или търговска дейност, включваща използване на ЛОС (летливи органични съединения) в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост.

Какво Ви е необходимо, за да стартирате и отворите Ателие за химическо чистене?

 1. Регистрирано дружество;
 2. Документ за собственост или договор за наем на техническия пункт;
 3. Смяна предназначение на помещение при необходимост;
 4. Сертификат за противопожарна безопасност;
 5. Регистрация на обект и работното време в съответната общината;
 6. Съответните документи на оборудването;
 7. План за управление на разтворителите.

Институциите, които имат отношение към дейността на Ателие за химическо чистене:

 1. Министерство на околната среда и водите
 2. Териториална дирекция НАП
 3. Съответната община
 4. Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
 5. РЗИ
 6. <

Scroll to Top