Как да отворя химическо чистене?

регистрация на химическо чистене lead consultКакво е  Химическо чистене?

Всяка промишлена или търговска дейност, включваща използване на ЛОС (летливи органични съединения) в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост.

Какво Ви е необходимо, за да стартирате и отворите Ателие за химическо чистене?

 1. Регистрирано дружество;
 2. Документ за собственост или договор за наем на техническия пункт;
 3. Смяна предназначение на помещение при необходимост;
 4. Сертификат за противопожарна безопасност;
 5. Регистрация на обект и работното време в съответната общината;
 6. Съответните документи на оборудването;
 7. План за управление на разтворителите.

Институциите, които имат отношение към дейността на Ателие за химическо чистене:

  1. Министерство на околната среда и водите
  2. Териториална дирекция НАП
  3. Съответната община
  4. Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
  5. РЗИ

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top