Как да отворя кафе – бар

кафе - барКакво е необходимо за отварянето на кафе – бар?

Изисквания:

Основна стъпка при отварянето на собствено заведение – бар, пиано бар, клуб бар, е правилният избор на подходящо помещение, съобразено с изискванията за такъв тип обекти, а именно:

 • Обособено складово помещение
 • Търговска част, снабдена с бар плот, мивка, уреди за приготвяне на напитки.

Ако наред с напитките, ще предлагате и различни храни-готови и полуготови,  готови сладкарски изделия, то е необходимо да разполагате и с още една допълнителна мивка, както и да осигурите всички условия за съхранението на изделията в хладилна витрина.

 • Санитарен възел за клиенти и персонал
 • Отделни шкафове за съхранението на препаратите за почистване и дезинфекция и за съхранение работното облекло на персонала

Процедура по регистрация:

След като се уверите, че сте изпълнили необходимите изисквания, може да преминете и към самата регистрация на обекта. За да извършите това, то на първо място трябва да направите регистрация на фирма ЕООД/ООД, под чието име да упражнявате бъдещата си дейност.

В момента, в който Вашата фирма бъде официално вписана в Търговския регистър на Република България, Вие може да регистрирате и конкретния търговски обект.

С оглед на факта, че основното, което ще предлагате са напитките, то Вие непременно трябва да преминете на проверка пред компетентните органи от Българската Агенция по Безопасност на Храните, които да Ви издадат разрешение за подобна търговия (Удостоверение за регистрация). В случай че в обекта ще бъдат приготвяни и произвеждани на място храни, то задължително трябва да разработите Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система).

Следващата крачка е регистрация на работно време на обекта в съответната община, на чиято територия се намира. Там е нужно да входирате копие от полученото от БАБХ удостоверение, договор за наем/нотариален акт на помещението, както и другите документи, които са изискуеми от съответната общинска служба.

Какво се изисква от Вас:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита.
 2. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Оказване на помощ при избор на подходящо помещение
 2. Разработване на индивидуална Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система).
 3. Входиране на заявление и получаване на удостоверението за регистрация от БАБХ
 4. Подготовка и подаване на необходимите документи за регистрация на търговския обект към общината
 5. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top