Как да отворим ресторант?

как да отворим ресторант lead consultКак да отворим ресторант? С кое да започнем първо? – начални стъпки

1. Регистрация на фирма ЕООД/ ООД

Регистрацията на фирма, от чието име да упражнявате търговската си дейност, е първата и основна стъпка, с която да стартирате своя бизнес.

Ако притежавате регистрирана фирма, бихте могли да използвате нея.

В случай, че нямате такава, изберете: име, адрес на управление, начален капитал и управител и нашият екип ще Ви съдейства с цялата процедура по регистрация на фирма!

2. Наем на подходящо помещение

Подборът на подходящо помещение е от голямо значение за законовото му функциониране.

При избора на помeщение е необходимо да обърнете внимание на статута на помещението – той трябва да бъде ресторант, търговски обект, заведение или нещо от този род.

Изисквайте от собственика на обекта да Ви предостави Удостоверение за въвеждане за експлоатация или Разрешение за ползване, за да се убедите в статута на наетото/закупеното от Вас помещение!

Вече разполагаме със собствена фирма и помещение- какво следва?

3. Регистрация към БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

Като място, на което се приготвят и предлагат храни и напитки, ресторантът следва да бъде регистриран към Българската агенция по безопасност на храните, която извършва проверка на място на помещението, в което ще бъде осъществявана дейността и на база това издава Удостоверение за регистрация.

Успешната регистрация към БАБХ предполага да разполагате с разработена индивидуална Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система).

4. Регистрация на работно време към общината

Развиването на бизнес в областта на търговията предполага да разполагате с касов апарат и конкретно определено работно време, които са Ви необходими за работата с клиенти.

Регистрацията на работно време се извършва към общината, на чиято територия се намира обектът, в който се осъществява дейността.

Максимално позволеното работно време е от 7:00 до 22:00 часа.

Ако възнамерявате да работите над позволените часове, следва да се снабдите със специално изработени конкретно за Вашето място протоколи за шум, а когато е необходимо и декларации-съгласие от живущите в сградата, в която се намира помещението.

5. Категоризация

Ресторантите подлежат на регистрация към Общинско предприятие “Туризъм“ към Министерството на туризма, където се извършва регистрация на броя седящи места, обособени в обекта.

В зависимост от условията, които предлага ресторантът, се определя и каква категорийна символика ще му бъде поставена (1,2,3 .. звезди).

Броят места е от значение и за определяне на дължимата държавна такса към ОП “Туризъм“.

6. Готови ли сме да отворим – да обобщим стъпките при регистрация на ресторант?

Кои са стъпките при регистрация на ресторант:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД

2. Наем на помещение с подходящ статут

3. Регистрация към БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

4. Регистрация на работно време към общината, на чиято територия се намира обектът

5. Категоризация към Общинско предприятие “Туризъм“ към Министерството на туризма

Притежавайки положителен протокол от БАБХ и входящи номера от общината и ОП “Туризъм“, вече може да отворите своя ресторант, без да е необходимо да чакате оригиналните удостоверения от изброените инстанции.

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас?

Екипът на Lead Consult LTD е готов да Ви съдейства с цялостната процедура по регистрация на ресторанта, включваща всеки един от изброените етапи:

– Изработване и входиране в Търговски регистър на документите за регистрация на фирма;

– Консултация при избора на помещение и сключването на договор за наем;

– Разработване на индивидуална Система за Самоконтрол и/или НАССР Система;

– Подготовка и подаване на заявление към БАБХ и получаване на Удостоверение за регистрация;

– Подготовка и подаване на заявление за работно време към общината и получаване на Удостоверение за работно време;

– Подготовка, подаване и получаване на необходимите документи към Общинско предприятие “Туризъм“;

– Бихме могли да Ви предложим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top