Как българско търговското дружество да е разпознаваемо в ЕС

След учредяване на българско търговско дружество в Търговския регистър се генерира уникален номер, наречен ЕИК.

Вашите партньори и клиенти от ЕС могат да проверят дали търговското Ви дружество е действително чрез електронна платформа – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg

За да се впише ЕИК номера в тази електронна платформа Търговското дружество трябва да се регистрира по ДДС за ЕС. Това е специфична регистрация, която е различна от ДДС регистрацията за територията на Р България, която задължава Дружеството да начислявате ДДС на предлаганите от него стоки и услуги.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Регистрация на Вашето търговско дружество (ЕООД, ООД, АД);
2. Подготовка на необходимите документи за регистрация по ДДС за ЕС;
3. Подаване и представителство пред компетентните органи на НАП във връзка с регистрацията по ДДС за ЕС;
4. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги

Scroll to Top