Как българско търговско дружество да бъде разпознаваемо в ЕС?

българско търговско дружество Lead consultСлед учредяване на българско търговско дружество в Търговския регистър се генерира уникален номер, наречен ЕИК.

Вашите партньори и клиенти от ЕС могат да проверят дали търговското Ви дружество е действително чрез електронна платформа – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg

За да се впише ЕИК номера в тази електронна платформа даденото Българско Търговско дружество трябва да се регистрира по ДДС за ЕС. Това е специфична регистрация, която е различна от ДДС регистрацията за територията на Р България, която задължава Дружеството да начислявате ДДС на предлаганите от него стоки и услуги.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Регистрация на Вашето търговско дружество (ЕООД, ООД, АД);
2. Подготовка на необходимите документи за регистрация по ДДС за ЕС;
3. Подаване и представителство пред компетентните органи на НАП във връзка с регистрацията по ДДС за ЕС;
4. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top