Какви изисквания да спазваме след успешна категоризация на търговски обект

Процедурата по категоризация (регистрация на броя седящи места) на Вашия търговски обект, било то магазин или заведение за хранене и развлечения, не завършва с издаването на Удостоверение за категоризация и категорийна символика.

След успешно снабдяване с тези документи е необходимо да сте наясно с едни от основните изисквания, които трябва да спазвате, а ето и някои от тях:

1. Задължително трябва да прeдоставяте информация на потребителите относно цените на предоставяните от Вас стоки и услуги;

2. Оповестяването на информацията за предлаганото меню от стоки и/или услуги следва да бъде на български език, а при необходимост и на чужд език;

3. Поставете на видно място категорийната символика на обекта;

4. Осигурете достъпен начин за Вашите клиенти (посетители) да отразят своите отзиви

Това би могло да стане чрез обособяване на специална рубрика на онлайн сайт (ако разполагате с такъв) или чрез поставяне на книга за отзиви във Вашия обект, която да е достъпна за всички посетители;

5. В случай, че осъществявате ресторантьорство сте длъжни да съставите ценоразписи – лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост – и на друг език.

 

Scroll to Top