Какви изисквания да спазваме след успешна категоризация на търговски обект

категоризация на търговски обектПроцедурата по категоризация на търговски обект (регистрация на броя седящи места), било то магазин или заведение за хранене и развлечения, не завършва с издаването на Удостоверение за категоризация и категорийна символика.

След успешно снабдяване с тези документи е необходимо да сте наясно с едни от основните изисквания, които трябва да спазвате, след успешна категоризация на търговски обект, а ето и някои от тях:

1. Задължително трябва да прeдоставяте информация на потребителите относно цените на предоставяните от Вас стоки и услуги;

2. Оповестяването на информацията за предлаганото меню от стоки и/или услуги следва да бъде на български език, а при необходимост и на чужд език;

3. Поставете на видно място категорийната символика на обекта;

4. Осигурете достъпен начин за Вашите клиенти (посетители) да отразят своите отзиви

Това би могло да стане чрез обособяване на специална рубрика на онлайн сайт (ако разполагате с такъв) или чрез поставяне на книга за отзиви във Вашия обект, която да е достъпна за всички посетители;

5. В случай, че осъществявате ресторантьорство сте длъжни да съставите ценоразписи – лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост – и на друг език.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top