Изисквания към регистрация на кухня – майка

регистрацията на кухня – майка lead consultОсобеното в процедурата по регистрация на кухня – майка, което я различава от обикновената процедура по регистрация на обекти за производство и търговия с храни, са специфичните изисквания към помещението, в което следва да бъде разположена.

Изисквания към помещението при регистрация на кухня – майка:

Необходимо е да бъдат обособени следните помещения:

1. Миялни помещения
• едно за кухненската посуда
• едно за съдовете за кетъринг

2. Помещения за съхранение
• едно за съдовете за кетъринг
• едно за почистващите средства
• едно помещение/хладилна камера за съхранение на готова храна
• едно за опаковане, ако се пакетират в еднократни опаковки

3. Складове за суровини
Месните, млечните, рибните продукти, яйцата, зеленчуците, пакетираните храни трябва да бъдат отделно съхранявани, за което да има обособени хладилни камери.
4. Склад за материали и предмети за контакт с храни (пластмасови и хартиени опаковки
5. Работни помещения – отделни кътове за обработка на зеленчуци, меса, риба, яйца.

Кухнята задължително трябва да разполага с ефективна вентилация и канализация!

Процедура по регистрация:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД – ако нямате такава;
2. Регистрация към БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)
Следва да разполагате с разработени Система за самоконтрол и Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки.
3. Регистрация на работно време към общината, на чиято територия се намира;

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД;
2. Цялостна процедура по регистрация към БАБХ;
3. Подготовка и подаване на целия набор от документи, необходими за регистрация на работно време в общината.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top