Изисквания за регистрация на зоомагазин

регистрация на зоомагазинИзисквания към помещението:

Всеки зоомагазин трябва да разполага с няколко самостоятелно обособени площи. Една от тях за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват настанените в него животни, а друга- за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването на животните, както и за миене и почистване на самите животни.

Различните видове животни, трябва да бъдат отделени в няколко помещения (обособени места) – за кучета, за котки и други, в зависимост от домашните любимци, които ще се предлагат в магазина. Не се настаняват в едно помещение животни от видове, които са несъвместими, животни от различни възрастови групи и пол, когато това ще доведе до агресия и нетърпимост помежду им. Важно изискване във връзка с помещението, в което ще се разполага зоомагазинът, е то да разполага и с хладилна камера или контейнер за мъртви животни.

 

Условия за отглеждане на животните:

Всички помещения, в които се настаняват животните, трябва да имат осигурени подходящи условия за отглеждането им- удароустойчиви и с гладка, водоустойчива и лесно-почистваща се повърхност тавани и стени, гладки и непромокаеми подове. Трябва да бъдат оборудвани с подходяща вентилационна система, която осигурява достатъчно количество чист въздух с подходящо качество, поддържа ниско ниво на миризми, вредни газове, прах и съдейства за отстраняване на прекомерната топлина и влага.

Мястото трябва да бъде добре осветено от слънчева или изкуствена светлина, така че животните да могат да проявяват нормалното си поведение и дейности и да се отглеждат без вредни последствия за благосъстоянието им.

Поддържането на нормална температура и ниски нива на шум е от съществено значение за състоянието на животните. Размерите на клетките, аквариумите или помещенията, в които се настаняват животните, трябва да бъдат съобразени с вида, възрастта, физиологичните изисквания на животните и броя им.

Всяко едно помещение е необходимо да осигурява свобода на движение на животните и безопасно разстояние от външни дразнители. Целта е максимално удовлетворяване на техните нужди- ежедневен контрол и хранене.

Редовното почистване, измиване, дезинфекция и дератизация, както и редовното ветеринарно-медицинско обслужване е задължително.

В зависимост от конкретните видове животни съществуват и редица индивидуални изисквания за тяхното отглеждане.

Задължения на управителите на зоомагзини:

Управителите на зоомагзини са задължени да:

  • осигурят достатъчен персонал, който има познания в отглеждане на съответните видове животни и притежава удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните.
  • поддържат дневник, в който ветеринарният лекар отбелязва ваксинациите, ветеринарните прегледи и извършените манипулации на животните, като за всяко животно вписва уникалния идентификационен номер съгласно маркировката на вида и екземпляра.
  • водят досие за всяко женско животно за възпроизводство в развъдниците, което във всеки един момент да бъде на разположение на компетентните служби за проверкa.
  • осигурят за опазване на здравето на персонала специално работно и защитно облекло, препарати за измиване на ръцете, ваксина срещу тетанус.
  • поддържат регистър, в който се вписват: видът, броят и маркировката на новопостъпилите в обекта животни с данни за произхода им, името и адреса на доставчика; видът, броят и маркировката на продадените животни; датата на доставка и продажба на животните; видът и броят на умрелите животни. Регистърът се съхранява в продължение на най-малко 3 години от датата на последното вписване и се предоставя на контролните органи при проверка.

Процедура по регистрация на зоомагазин:

След като се убедите, че сте спазили всички необходими изисквания във връзка с избора на помещение, може да преминете към същинската процедура по регистрация. Тя не се различава съществено от тази на търговските обекти с обществено предназначение и включва: регистрация на фирма- ЕООД/ООД, Регистрация към съответната ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните)и регистриране на работно време към общината, на чиято територия ще се  намира вашият магазин.

Особеност при регистрацията на зоомагин е, че при подаването на заявление до директора на съответната ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните), задължително трябва да се приложи и копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1.Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация
2.Изготвяне и подаване на документите към съответните институции.
3.Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top