Изисквания за помещение на детска градина

Изисквания за помещение на детска градина lead consult

Изисквания за помещение на детска градина

Като за начало детската градина трябва да е разположена в район отдалечен от улици с интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната среда, а самият терен се огражда с ограда. Детската градина трябва да има озеленен двор и площадки за игра.

Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % застроена площ и не по-малко от 50% озеленени площи.

➸ СГРАДА: Специално построена за целта сграда, до 2 етажа или в помещения приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група. За всички 4 градински – отделен вход и стълбище.

➸ ПОМЕЩЕНИЯ: В детската градина се изграждат следните помещения:

1. спалня и занималня;

2. гардероб;

3. санитарен възел, състоящ се от тоалетна и умивалня;

4. физкултурно-музикален салон, по възможност разположен на първия етаж, с осигурена естествена и механична вентилация;

5. административно-медицински помещения:

а) кабинет на директора;

б) учителска стая;

в) здравен кабинет;

г) изолационно помещение със санитарен възел;

д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала;

6. перални помещения с отделен вход, които включват:

а) склад за мръсно бельо;

б) пералня;

в) сушилня и гладачна;

г) склад за чисто бельо;

д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала на пералнята;

7. кухненски блок (при невъзможност да се изгради кухненски блок, храната се доставя от кухня-майка)

➸ Осигурява се непосредствена връзка между следните помещения на детската градина: гардероба с умивалнята и тоалетната, занималнята със спалнята.

➸ Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 m2 на всяко дете, а минималната площ на физкултурно-музикалния салон е 80 m2.

Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18 – 21°С.

➸ ВИСОЧИНИ: Височината на всички помещения в детската градина трябва да е не по-малка от 2,6 m.

Важна част при изисквания за помещение на детска градина са прозорците в занималните и спалните да са на височина 0,6 m от пода и на минимално разстояние от тавана с възможност за поставяне на слънцезащитни устройства, както и най-малко 50% от площта на всеки прозорец трябва да е отваряема и обезопасена.

Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:3 за занималните и спалните и 1:4 за тоалетните и коридорите.

➸ ОБОРУДВАНЕ: Занималнята се оборудва с маси, столове и играчки. Към занималнята се обособява кът за хранене с маси и столове с височина, съобразена с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група.

Спалнята се оборудва с легла, които лесно се почистват, и са удобни за обслужване.

➸ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ:  Санитарният възел се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 m от пода. Умивалниците се снабдяват с миещи препарати и средства за подсушаване на ръце. В умивалнята се осигурява ниско корито за измиване на краката на децата с подвижен душ.

Тоалетните чинии се разполагат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1 m и долен ръб на отстояние 0,2 m от пода.

➸ ПОД И СТЕНИ: Подът на занималнята и спалнята се изграждат от материали с добри топлоизолационни свойства и се покриват с килим или друго тъканно покритие, позволяващо лесно почистване и дезинфекция. Стените на занималнята и спалнята са с гладко покритие, в светли тонове.

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да регистрирате Вашата частна детска градина, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top