Защита на домейн и онлайн магазин чрез регистрация на Търговска марка

Защита на домейн lead consult лилав фон ком нет

Целта на домейн имената е да се означат ресурси или услуги в онлайн пространството, които имат собствено уникално име, но трябва също да отговарят на определени изисквания.

Във връзка новите промени и изисквания за употреба и стопанисване на онлайн магазини, доста юридически лица, желаят да защитят собствеността върху домейна, който използват.

Какво да направим за добра защита на домейн на електронен магазин?

➽ Регистър.БГ е организацията, на която е делегирано управлението на домейни с код “.bg.”

Според техните общи условия една от най-сериозните защити за притежание на права върху домейн е наличието на регистрирана търговска марка:

➽ Документи, удостоверяващи основанието за използване на интернет името при регистриране на домейни в областта от първо ниво .bg

копие на документа, удостоверяващ, че заявителят притежава регистрирана търговска марка или географско означение към момента на подаване на заявката.

➽ Ако марката или географското означение са в процес на регистрация заявителят подава удостоверение от Патентното ведомство с приложена библиографска справка от предварителното проучване.

Регистрация на Търговска марка:

Регистрирането на търговска марка преминава през следните последователни етапи:

  1. Подаване на заявка за регистрация на марка към Патентното ведомство (ПВ);
  2. Служебна проверка на подадената заявка;
  3. Публикуване на марката в официалния бюлетин към ПВ;
  4. Срок за подаване на възражения (опозиции) срещу публикуваната марка;
  5. Приключване на срока за подаване на възражения (опозиции);
  6. Регистрация и публикуване на марката в официалния бюлетин към ПВ.

➽ Срок на регистрацията: цялата процедура отнема около 9 месеца.

При регистрация на търговска марка към Патентното ведомство екипът на Lead Consult извършва за Вас:

➲ Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за регистрация;

➲ Подаване на заявление за регистрация;

➲ Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по регистрация пред Патентното ведомство.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top