Замразяване на дейност или заличаване (ликвидация) на дружество?

Замразяване на дейност или заличаване (ликвидация) на дружествоЧесто срещаното понятие “замразяване на дейност” не е фактическо замразяване на дейността, щом дружеството (ООД, ЕООД, АД) не е заличено в Търговския Регистър, то съществуването му носи със себе си определени задължения. Като например да се подава всяка година до 31 Март, текущата година за изминалата година в НАП по регистрация на дружеството – нулева данъчна декларация.

Както и подаване на нулев Годишен Финансов Отчет в Агенция по вписванията – Търговски Регистър до 30 Юни, текущата година за изминалата година.

Неподаването на някои от упоменатите документи в срок е основание за прилагане на административен акт с глоба. Глобата за първо нарушение при неподаване на Годишна данъчна декларация е 500 лв.

Спирането на дейност не спира автоматично подаването на ежемесечни ДДС декларации при дружества регистрирани по ДДС.

Какво представлява ликвидацията и заличаването на дружество(ООД, ЕООД, АД)?

Първоначално се обявява ликвидация на дружеството в Търговския Регистър, като се входират определен набор от документи, както и Удостоверение от НАП по регистрация на дружеството, за това че е уведомен за започване на дейност по ликвидация и че дружеството няма задължения.

След фактическото вписване на ликвидацията, което отнема няколко работни дни, се публикува покана до кредиторите отново в Търговския Регистър, чийто обявление трябва да предстои 6 месеца. Това е законният срок в който кредиторите могат да предявяват своите претенции към дружеството и ако те са основателни да бъдат удовлетворени.

Докато тече периода по ликвидация и заличаване на дружеството, то не отпада подаването на данъчна декларация и годишен финансов отчет, дружеството прекратява всички търговски и трудови договори. Представляващ дружеството през периода на ликвидацията и заличаването е неговият Ликвидатор, което може да е лице различно от Управителя.

Самият Управител няма представителна дейност по време на ликвидацията в качеството си на Управител.

При обявяване на ликвидацията, се извършва и ДДС дерегистрация на дружество (за дружества регистрирано по ДДС), при прекратяване на всички трудови договори  се информира Инспекция по труда.

След изтичане на 6 месечния срок и издаването на Удостоверения от НАП и НОИ, за липса на задължения към тях, се входират самият набор от документи за фактическото заличаване на дружеството, както и ликвидационен баланс на дружеството. След вписването им дружеството се заличава, което е видно в Търговския Регистър.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top