Публикации

Закон за задълженията и договорите

Последни изменения  ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.
Урежда определението за договор, сключване на договор, чек, менителница  и запис за заповед. Както и правата и задълженията произлизащи от тях и начините на уреждането им.

Закон за задълженията и договорите – .pdf файл

Няма коментари за този пост. Напишете първия.