Публикации

Търговският регистър и неговите тайни

secret2 150x150 Търговският регистър и неговите тайниНа 31.12.2011г, изтече най-крайният срок за пререгистрация на фирми в Търговския регистър към Агенция по вписванията.  Заявления за пререгистрация не са подали около 560 хиляди фирми или около половината от всички търговци. По този начин от началото на 2012 г. ще престанат да съществуват около 465 хиляди еднолични търговци (ЕТ). От 1 януари няма да имат право да развиват дейност и 106 354 акционерни дружества (АД) и такива с ограничена отговорност (ООД). Компаниите имаха 4 години, за да се пререгистрират, като това са направили 454 857 фирми.

От 1.01.2012г. всички еднолични търговци, които не са се пререгистрирали, автоматично ще бъдат заличени.  ООД и АД ще продължат да съществуват, но няма да имат право да развиват дейност. Законът им забранява да продават или залагат имуществото си и да сключват сделки. Това означава, че те  практически няма да осъществяват дейност, но ще могат да плащат заплати и да внасят данъци и осигуровки. Ще влязат в специален списък до края на 2015 г. като тогава официално ще бъдат заличени. Режимът при АД и ООД е различен, за да имат възможност техните кредитори да поискат обявяване в несъстоятелност.

Същевременно държавата я грози опасност да й бъде наложена финансова санкция в размер на около 800 хиляди евро, заради забавянето в създаването на техническа възможност за вписване на европейски фирми по електронен  път в Търговския регистър. Специфичният софтуер е трябвало да бъде разработен и внедрен още през 2008г.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.