Публикации

Регистрация на фирма за един час на едно гише

desktop virtualization saves time 150x150 Регистрация на фирма за един час на едно гишеКъм това ноу хау се стреми в момента българската администрация, като дори се провеждат работни срещи с държави, които вече са внедрили този начин на работа.

Португалия е първата страна в ЕС, въвела пълна електронизация на регистрите, като за новаторството си дори е била  удостоена с приз на Световната банка. Португалският Институт по вписванията и нотариата, под чието ръководство са всички основни регистри в страната, извършва он лайн покупко-продажба на имот за 50 минути.

Основните ползи от е-обслужването са по-малки разходи и бюрокрация, бързи услуги и  удобства на гражданите.

Ако  България успешно  внедри работещи практики на останалите държави членки, ще се улесни още повече стартирането на бизнес, покупко-продажбата на движима и недвижима собственост.

Към израза “Регистрация на фирма за един час” е хубаво да се добави и “излизане на решение за един час“ или поне в законовите срокове. Да, неоспорим факт е че решенията през голяма част от годината излизат по – бързо от законовия срок, но сме били свидетели и как решения се чакат по 2-3 месеца. Заявленията за регистрация определено трябва да се обработват и приемат на отделно гише.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.