Публикации

Проверка на Здравноосигурителен статус

health1 150x150 Проверка на Здравноосигурителен статусЗдравноосигурителния  статус, можете да си проверите на следния адрес:

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home

След записване на ЕГН (ЛНЧ) или БУЛСТАТ на дружеството (EИК) се генерира справка за статуса ви към датата на извършване на проверката.  Като има опция за разпечатване на генерираната справка.

За да няма прекъсване на здравноосигурителния статус,  месечните вноски трябва да са внасяни редовно през последните 36 месеца. Прекъсване на здравноосигурителни права се извършва в случай, че за тригодишния период са пропуснати вноски за 3 или повече месеци.