Публикации

Пререгистрация на юридически дружества

preregistraciq Пререгистрация на юридически дружестваПререгистрацията на фирмите е задължителна до 31.12.2010, за тези които искат да продължат своята дейност и след тази дата. В Българи в момента има около 1 млн. фирми, като по данни на Агенцията по вписванията към края на Октомври 2009, са пререгистрирани 192 хил. юридически дружества или около 20 % от дружествата в България, а на 80 % предстои пререгистрация. Изследванията показват че голяма част от не пререгистрираните  дружества, са действащи.  Не пререгистрираните дружества в срок 31.12.2010 ще бъдат служебни ликвидирани.  Към средата на Февруари 2010 са пререгистрирани около 7 357 дружества, като изключително малкият общ брой на пререгистрирани дружества към момента и липсата на активност карат Агенцията по вписванията да апелира да не са изчаква крайният срок – съществува възможност технически да не могат да бъдат обслужени всички подадени заявления. Дружествата учредени след 31.12.2007г, са с регистрация директно в Агенцията по вписванията, така че за тях не е необходима пререгистрация.

Пререгистрацията представлява преместване на досието на фирмата от съда по регистрация в Агенцията по вписванията и замяната на БУЛСТАТ номера с ЕИК номер, като цифрите се запазват, само се премахва “номер по БУЛСТАТ” в официалните документи (договори, фактури и др.) на фирмата и се заместват с “ЕИК”. Процесът не може да си извърши служебно, а само и единствено от лице  представляващо фирмата с нотариално заверено пълномощно, в което му се дават права за пререгистрация на дружеството.   В срок от 3 месеца от излизане решението за пререгистрация на юридическото дружество,  отново с пълномощник с нотариално заверено пълномощно трябва да се подадат годишните финансови отчети за три години назад. Те се публикуват на страницата на Агенцията по вписванията в съответното досие на фирмата. Всички пререгистрирани дружества са длъжни до тридесети юни на текущата година да подадат финансовите си отчети за предходната година в Агенцията по вписванията.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.