Онлайн заявка за Пререгистрация на фирма

1. За Управителя/Управителите/Съдружниците
Управител/Съдружник 1

Трите имена*

Номер лична карта*

ЕГН*

Точен адрес (заедно с ПК)*

Място на раждане*

Валидност - дата*

Дата на издаване*

Издадена от*

*

Управител/Съдружник 2

Трите имена

Номер лична карта

ЕГН

Точен адрес (заедно с ПК)

Място на раждане

Валидност - дата

Дата на издаване

Издадена от

 
При повече управители/съдружници моля да опишете данните им тук
 
2. За изготвяне на учредителни документи моля изпратете следното

Седалище (заедно с ПК)*

Адрес на управление (заедно с ПК)*

Фирмено дело и година на регистриране*

Сума на внесения капитал,
(за ЕТ няма)

 
3. Данни от удостоверение за пререгистрация или последно извадено от съда Актуално състояние

Пълно и точно описание на основната дейноста*

 
4. Други

При двама или повече управителя – начин на управление*
Друго

Наименование на фирмата -
на латиница*

E-mail на фирмата*

Уеб адрес на фирмата

Aктуален телефон*

Факс на фирмата