Публикации

Платен достъп до Търговския регистър – колко малко остана?

Picture 072b 150x150 Платен достъп до Търговския регистър – колко малко остана?От 1 януари 2012 г. достъпът до пълната информация в Търговския регистър ще става чрез електронен подпис и платен цифров сертификат (издаден от Агенцията по вписванията ) и по всяка вероятност ще е платен. Тези нови промени бяха одобрени на второ четене, за окончателно им приемане е необходимо и приемането им  в пленарната зала.

Правната комисия гласува достъп до данните на фирмите, предложен от Министерството на правосъдието.

Което означава че ще има две нива на достъп:

Първото ниво, ще е достъпно за всички и безплатно. Ще се вижда наименование на фирмата, управител, седалището й, какъв е капиталът, както и действащият устав и финансовите отчети. Не е ясно обаче дали ще са достъпни заявленията за промени в обстоятелствата.

Всичко останало е делото на търговеца и достъпът до него ще става в териториалните звена на Агенцията по вписванията след представяне на молба и документ за самоличност.

Дали това ще предизвика поредните опашки пред гишетата на регистъра? Или няма щом правната комисия го е гласувала?!

Всеки, който иска електронен достъп до пълната информация за дадена фирма, ще трябва да го извършва с цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията или с електронен подпис.
Цената на електронния подпис е около 60 лв. за физически лица и около 100 лв. за фирмите. Колко ще струва цифровият сертификат обаче никъде не се упоменава.

Това  ще спре ли тези, които наистина искат да се доберат до дадена лична информация?!

Няма коментари за този пост. Напишете първия.