Публикации

Нотариусите с пълен достъп до личните данни на гражданите

До края нspectacles1 Нотариусите с пълен достъп до личните данни на гражданитеа Ноември нотариусите ще получат достъп до базата данни на ГРАО. Така ще могат да правят проверка на личните данни на лицата преди да изповядват дадена сделка. Нотариусите вече имат достъп до системата на МВР за проверка на личните данни. Чрез електронен подпис или потребителско име и парола, нотариусите ще могат да проверяват за лицата: семейно положение, наследници, родители, братя и сестри, предишни бракове и разводи, предишни постоянни и настоящи адреси и всички останали данни, включени в Националната база „Население” на служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За всяка проверка нотариусите ще трябва да вписват основание за проверката, като  номер нотариално дело, конкретна сделка, закон или наредба. Достъпът до базата данни на ГРАО „Население” ще е с платена абонаментна такса от 60 лева на месец, за разлика от достъпа до базата данни на МВР, който е безплатен.

Всички български граждани фигурират в системата на ГРАО от въвеждането му през 1978 година, като в електронен вид регистърът стартира през 1994 година.

  • Ивелина Павлова on Nov 03, 2010

    Ако нотариусите си вършат работа като такива и наистина изпълняват функцията си на независима трета страна е редно да имат достъп до такива данни. Така е на много места в западните държави и там нямат проблеми с това.

  • Петър on Nov 03, 2010

    Чудесно!
    Остава само да премахнат думата лични пред данни и всичко ще бъде наред.