Публикации

Няма да събират принудително здравни вноски на българите в чужбина

36436665 150x150 Няма да събират принудително здравни вноски на българите в чужбинаОт Националната агенция за приходите  съобщиха, че няма да предприемат принудителни мерки за събиране на здравни вноски от българите в чужбина.

Декларациите и заявленията за освобождаване от задълженията за здравни вноски, чиито краен срок е 31 декември 2012 г. се отнасят основно за емигрантите в страни извън Европейския съюз. Българите, които работят и живеят в държави членки на ЕС и се осигуряват за здраве в съответната държава не са длъжни да подават никакви документи до края на годината в НАП. За тези българи има специален ред, по който да удостоверят, че са се осигурявали за здраве в съюза и осигурителните им права ще бъдат запазени.