Публикации

Изчисляване на прогнозен размер на пенсията

search documents 150x150 Изчисляване на прогнозен размер на пенсията“Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията” е новата електронна услуга, която е достъпна за потребителите чрез интернет страницата на института (www.nssi.bg).

Предназначена е за лицата, на които им предстои да се пенсионират и по този начин могат да вземат решение дали да го направят  или да продължат да работят.

Новата е-услуга е лесно достъпна,  като проверката се осъществява чрез въвеждането на  (ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер) и на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

За да изчисли прогнозния размер на пенсията си по интернет, всяко лице трябва да разполага с информация за продължителността на трудовия/ осигурителния си стаж преди 31 декември 1996 г., както и да посочи в коя категорията труд е работил. Освен това е необходимо да знае какви са доходите му за избран 3-годишен период от последните 15 години стаж преди 31 декември 1996 г.

Трудовият стаж преди 1997 г. (разпределен по категории) се въвежда от проверяващия, сумирането се извършва от софтуера на института. Данните за осигурителен стаж и осигурителен доход за периодите след 1 януари 1997 г. се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица на НОИ. След въвеждането на необходимите изходни данни се извършва изчисляване на прогнозния размер на пенсията.

Новият програмен продукт дава информация за прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, но не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето. Изчисленият размер на пенсията пък има предварителен, прогнозен характер, основан на въведената информация.

Електронната услуга е достъпна в сайта на НОИ през рубриката „Е-услуги”, раздел „Справки по ЕГН и ПИК”

Няма коментари за този пост. Напишете първия.