Публикации

И как се пестели данъци?

blackboard 292x300 И как се пестели данъци?На 31 март изтича крайният срок за подаване на  годишните данъчни декларации на фирмите.  Да тази дата, трябва да бъдат платени и дължимите данъци по закона за корпоративното подоходно облагане. Всички фирми, които изпратят формуляра си онлайн, подписан с електронен подпис, и внесат дължимите суми до тази дата, получават отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Декларация за облагане с корпоративни данъци подават всички търговски дружества, независимо дали са осъществявали дейност през 2010 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година, подават специална декларация – образец 1010а и не подават годишен отчет за дейността.
Декларацията за облагане с корпоративни данъци се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация на фирмата. Може да се подаде и по пощата с обратна разписка, където служителите на “Български пощи”  са длъжни да издадат входящ номер.

Най-бързият и удобен начин за плащане на данъците е онлайн.  По банков път или  чрез регистрация в ePay или eBg и в сайт на НАП www.nap.bg. Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи клиентите на НАП може да получат на информационния телефон на Агенцията 0700 18 700 0700 18 700     на цената на един разговор.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.