Публикации

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице?

Управитеcohdra 100 8529 Договор за управление (ДУК)  или самоосигуряващо се лице?лят на дадена фирма може да се осигурява по Договор за Управление или да бъде саомоосигуряващо се лице.

Договорът за Управление, представлява писмено споразумение между собственика на капитал и Управителя, в които се описват техните права, задължения, правомощия и се подписва от двете страни.  На Управителят се поддържа трудовата книжка, като се попълват съответните атрибути. Осигурителните  нива на Управителите са диференцирани по браншове.

Ако Управителят се осигурява като самоосигуряващо се лице, от 2010 година осигурителното ниво за самоосигуряващите се лица е 420 лева. Като при самоосигуряващите се лица се поддържа самоосигурителна книжка, в която се попълват съответните атрибути. Личните осигурителни вноски могат да се заплащат от  името на фирмата, като в платежното изрично трябва да се запише ЕГН-то на Управителя. Той е длъжен да възстанови  сумата за личните си осигурителни вноски на фирмата.

Управителите на фирми, работещи с малка печалба, на загуба или в първите месеци след регистрация на фирмата , предпочитат да се осигуряват като самоосигуряващите се лица

  • Генко Недев on Nov 15, 2012

    Здравейте, за съжаление начинът на написване на нормативната база в България е отвратителен и дава възможност на Данъчната администрация да издевателства върху данъкоплатците посредством тълувания на същата. Така според тях ако едно ЕТ или ЕООД получава приходи и ако собственикът му не е назначил някой да го управлява, то автоматично означавало, че той работи, защото някой трябвало да управлява въпросния стопански субект, а при днешните заработки дали един назначен човек във фирмата би могъл да изкара поне осигурителните вноски на собственика, особенно след като минималният осигурителен доход стана 420.00 лв. ? Това е данъчен рекет и административен терор без буквално да е записано в нито един нормативен документ се отнема правото на собственика да не работи в собствената си фирма.