Публикации

Декларират се и заеми над 10 000 лв. между физически лица

seton1 041 150x150 Декларират се и заеми над 10 000 лв. между физически лицаЗаемите между физически лица на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 г. От НАП уточняват че това изискване не включва декларирането на банковите кредити. Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. Трябва да се декларират не само получените от физически лица заеми, но и дадените такива.  В декларацията за доходите, която се подава до 2 май 2011г. се посочват предоставените парични заеми  през 2010 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са остават непогасени.

Според данните на НАП през 2009 г. 2 700 човека са декларирали, че са предоставили заеми на свои близки и приятели, в размер на 290 млн. лв.

В същото време хората, които са декларирали, че през 2009 г. са получили кредити от фирми, близки и роднини са 1 330,  общо в размер на 195 млн. лв.

Задължението за деклариране на получените и предоставени заеми на приятели и роднини влезе в сила през миналата година. Целта беше да се спре порочната практика при ревизии да се оправдават недекларирани доходи с кредити от приятели.