Публикации

Автомати за обмен на валута

money bags o1 150x150 Автомати за обмен на валутаОсвен в банковите офиси и в бюрата за обмен на валута, такава ще може да се обменя и чрез автомати, програмирани специално за тази цел. Това гласят промените в Наредба 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, които влязоха в сила в средата на Юли. Чрез машините ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид  валутни сделки няма да са възможни, като например покупка на долари срещу евро. При регистрацията си в НАП, собствениците на такива автомати  ще трябва да представят определени документи, които ще гарантират, че няма да има възможност за измами при обмяна на валута. С промените се въвежда и изискване банкоматът да издава касова бележка при обмяна на валута.

С новите промени в наредба се предвиждат и сериозно намаляване на броя на изискваните документи при регистрация на обменни бюра. Вместо това данъчните ще си набавят необходимата им информация по служебен път. Промяна има и в задължителните изисквания за изписване на курсовете на чуждестранната валута върху таблата на валутните бюра. Новите условия предвиждат курсовете „купува” и „продава” да са посочени до третия знак след десетичната запетая. Досега изискването беше на таблото да са изписани до втория знак след запетаята.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.