Публикации

Актуализирани са програмните продукти на НОИ

doc 150x150 Актуализирани са програмните продукти на НОИАктуализираните програмни продукти са активни в рубрика „Е-услуги”, раздел „Софтуер” на интернет страницата на НОИ.

Във връзка с приетите в края на 2012 г. промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи срока за представяне в НОИ на документи за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, от 27 декември 2012 г. на интернет страницата на НОИ са актуализирани версиите на програмните продукти за обхващане на данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО.

Промяната на електронните модули е съобразена с отпадналото от КСО обвързване на посочените срокове с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения, както и с подаването в териториалните дирекции на НАП на данните, свързани с осигуряването на лицата. Вече е премахнато задължението на осигурителя при изготвянето на придружително писмо към документи да попълва в хронологичен ред датите на всяко едно от тези събития.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.