Публикации

15% данък върху доходите от стопанска дейност за ЕТ

Lemons 150x150 15% данък върху доходите от стопанска дейност за ЕТДоходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2010 г., се облагат със ставка от 15%. Докато доходите на всички физически лица, се облагат с 10% данък. Т.е ЕТ, имащо дейност през 2010, ще заплати 15% върху доходите си от реализация на продукцията си, докато в същото време ако собственикът на  това ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък от 10%.

Едноличните търговци, които през 2010 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2011 г.

Формулярите се подават до 2 май 2011 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен в същия срок.

5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 2 май 2011 г.

Както и през 2010г.  ще се  подават само онези приложения от декларацията, които са попълнени, тоест няма да се налага да се разпечатва и подава цялата данъчна декларация.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания, пощенските записи и самите данъчните декларации, ще може да се получава на единия информационен телефон на НАП- 0700 18 700 на цената на един разговор.

Няма коментари за този пост. Напишете първия.