Разработване и поддържане на Технологична документация и HACCP планове за нови и работещи обект за търговия с храни